Informace k vydání nového druhu průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Tato změna se týká skupiny řidičských oprávnění: C1,C,D1,D,C1+E,C+E,D1+E,D+E. Řidiči, kteří jsou momentálně držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče, že nejpozději do 30.9.2008, pozor nejpozději však v den ukončení platnosti tohoto oprávnění, mohou požádat o vydání nového druhu průkazu profesní způsobilosti řidiče (plastová kartička podobná novému řidičskému oprávnění).

 

Po výše uvedeném datu nelze již požádat o nový druh profesního průkazu způsobilosti řidiče bez absolvování plnohodnotného vstupního školení, dosavadní osvědčení profesní způsobilosti řidiče platí do 31.3.2009, nejpozději však v den ukončení jeho platnosti.

 

K vydání potřebujete:

 

  • doklad totožnosti
  • řidičský průkaz
  • stávající platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče
  • u cizince, příslušníka jiného členského státu EU je nutné dále prokázat profesní vazby na území České Republiky (například pracovní smlouva s českým zaměstnavatelem)
  • 1 x fotografii o rozměru 35 x 45 mm
  • zaplacení správního poplatku ve výši 200,- Kč